Type: Rækkehuse - Areal: 1.428 m² - Status: Igangværende - Placering: Udby, Holbæk - Bygherre: Hay Huse ApS
Arkitektrådgivning: Skitseprojekt, lokalplanlægning, myndighedsprojekt og hovedprojekt
Tæt-Lav bebyggelse i landsbyen Udby på Tuse Næs. Bebyggelsen består af 12 rækkehuse med en grundplan på 70 m² og en udnyttet tagetage på 50 m². Grunden har en størrelse på 3.600 m². Husene er under opførelse og står klar til indflytning i starten af 2024.
Fugleperspektiv af bebyggelsen
Med beliggenheden ved den sydlige indkørsel til Udby er ønsket, at skabe en bebyggelse, der harmonerer med den gamle landsbys karakter. Husene fremstår som små hvidpudsede huse med saddeltag i rødt tegl, som ligger med facaden ud mod vejen. Internt i bebyggelsen forskyder husene sig således, at der skabes små lommer, hvor folk kan mødes.
Mod nord placeres en fælles parkering. Således forbeholdes resten af området for gående og cyklister. Husene betjenes via stier. Der etableres fælles nedgravet affaldssystem og storskraldsrum i forbindelse med indkørslen til bebyggelsen. Mod syd placeres et tehus i tilknytning til nyttehaver og bistader.
Bebyggelsen består af 12 rækkehuse med en grundplan på 70 m² og en udnyttet tagetage på 50 m². Husene fremstår som udgangspunkt med en fuldt udbygget stueetage og en førstesal, der kan indrettes alt efter om man ønsker ét stort rum eller flere små rum. I stueplan består boligen af en entré med teknikrum. Herfra er der adgang til badeværelset og køkken / opholdsrum. Opholdsrummet udstrækker sig i hele boligens længde og har via tre dobbelte terrassedøre udgang til terrasse og have. Fra opholdsrummet er der adgang til soveværelset, som har udgang til forhaven. Førstesalen er her indrettet med et opholdsrum med plads til kontorplads hvorfra der er adgang til et WC og to værelser.
Til boligerne tilknyttes et depotrum på 5 m² i forbindelse med hovedindgangen. Til hver bolig er der en lille forhave og baghave omkranset af hæk.
Boligerne tænkes ind i tanken om den oprindelige landsby med en lille tæt bebyggelse, der er økonomisk og miljømæssigt bæredygtig samt skaber muligheden for dyrkelsen af fællesskabet.
Bebyggelsesplan
Fællesarealer
Axonometri af bebyggelsen
Stueplan
Første sal
Private haver
Interne stiforløb