Type: Idé - Areal: 15.000 m² - Status: Igangværende - Placering: Udby, Tuse Næs - Bygherre: Privat bygherre
Arkitektrådgivning: Idéskitse
Hvordan kan fremtidens fjernvarmeanlæg se ud. Kan det være mere end blot en sort lukket klods, der ikke er tilgængelig for offentligheden, men være et sted for formidling og rekreativt ophold. Vi har givet vores bud på hvordan et sådant anlæg kunne se ud.
Tuse Næs Fjernvarme_Plan
Isometri af fjernvarmeanlæg
Tuse Fjernvarme er et sted, der kombinerer et fjernvarmeanlæg med besøgscenter, så man kan opleve de forskellige processer og teknologier tæt på. Herudover giver anlægget plads til et rekreativt og informativt område for både besøgende fra nær og fjern.
Fjernvarmeanlægget er placeret under en hvælving og er delvist sænket ned under jordniveau. Anlægget står som en skulptur under det buede tag og kan beskues gennem de store glaspartier i gavlene. De tekniske installationer står frit til skue gennem glasset og giver de besøgende en indsigt i anlæggets opbygning og funktioner. Det foreslås desuden at lyssætte rummet således at man kan se hvilken energiform, der i øjeblikket anvendes til at producerer varme i anlægget. Det kunne være grøn for vind, gul for sol og rød for gas.
Over anlægget spænder hvælvingen sig som en forhøjning man kan gå op på og nyde udsigten fra. På hver side af anlægget forsænkes terrænet til to lavvandede regnvandsbassiner, der reflekterer glasset og lyset i vandspejlet. Hvælvingen fortsætter sin bevægelse rundt i landskabet som et cirkulært aktivitets bånd, der omkranser solcelleparken i cirklens midte.
Aktivitetsbåndet huser akkumuleringstank og andre tekniske installationer som f.eks. vindturbiner. Derudover er dette bånd tænkt som et rekreativt område med løbebaner, opholdsteder, beplantning, vandelementer og sportsaktiviteter.
Tuse Næs Fjernvarme er ikke bare fjernvarme, men også et læringsrum og rekreativt område, der inddrage de lokale og besøgende i teknologien og processerne omkring varme og energiforsyningen.
Tuse Næs Fjernvarme_Set fra syd
Fjernvarmeanlæg set fra syd
Tuse Næs Fjernvarme_Plan
Plan af fjernvarmeanlæg
Tuse Næs Fjernvarme_Set fra nord
Fjernvarmeanlæg set fra nord
Tuse Næs Fjernvarme_Visualisering
Visualisering