Type: Børnehus - institution - Areal: 2.419 m² - Status: Igangværende - Placering: Tuse, Holbæk - Bygherre: Holbæk Kommune
Arkitektrådgivning: Konkurrenceprojekt, dispositionsforslag, myndighedsprojekt og hovedprojekt
Tegnestuen har i maj 2021 vundet konkurrencen om et nyt børnehus i Tuse ved Holbæk. Børnehuset har et samlet areal på 2.419 m² hvoraf de 690 m² er transformation af en eksisterende bygning og 1.729 m² nybyg. Huset forventes at stå færdig i 2023. Totalentreprisetilbud udført for JJ Tømrer og Snedker A/S i samarbejde med Schou Birkendorf Aps, Anne Staunsholm landskabsarkitekter og Danakon A/S.
Tuse Børnehus i Holbæk
Det er intentionen at skabe en bæredygtig institution funderet på et ligeværdigt fokus på byggeriet, miljø samt sociale forhold. Der lægges således vægt på trivsel i harmoniske rammer, hvor der er tæt kontakt til naturen mellem ude og inde. Der er sat fokus på åbenhed mellem de forskellige rum, hvor hjertet er det store fællesrum og atriumgård. Institutionen fremstår med fleksibilitet i brug af stedet, således at stedet om aftenen kan bruges til fysiske aktiviteter for voksne. Arkitektonisk tilpasser bygningen sig naturligt og harmonisk det omkringliggende naturområde og bliver en del af dette. Dette er opnået ved at terrænet symbolsk er blevet hævet og herefter er der indført rum og træfacader under det store sedumdækkede tag, der afsluttes lidt tilbagetrukket ved sternkant for herved at opnå en elegant tagafslutning, der forlænges til en bjælkebåret baldakinoverdækning med synlige bjælker.
De sedumdækkede tagflader læner sig op af den forhøjede del af taget over de store fællesrum, der er medvirkende til at markere fællesrummets placering i institutionen. Som en yderligere markering af fællesområdet i midten forhøjes sternkanten som et tårn, der danner ramme omkring teknikdelen på taget. På toppen af dette tårn monteres en flagstang med en vimpel med navnet Tusindfryd.
Produktionskøkken og liggehaller, der skyder sig ud fra de græsbelagte bygningskroppe, udføres som træbeklædte bygningskroppe med flade tage, som de græsbelagte tage knytter sig naturligt til.
De ombyggede eksisterende bygninger fastholder sin arkitektoniske form med de skrå tage, der henvender sig til de flade midtersektioner.
Facader overalt udføres med lodret og vandret træbeklædning, der suppleres med facadeelementer som døre og vinduer i varierede størrelser for herved at give facaderne et oplevelsesrigt udtryk, der ved en markering af vindueslysninger, kan give de enkelte grupperum identitet. De store vindueselementer i grupperummene er medvirkende til, at børnene får direkte kontakt til naturen udenfor og vil samtidig give rummene rigeligt med dagslys.
Samspillet mellem ude og inde er højt prioriteret og det er tanken, at børn og voksne omgiver sig med harmoniske rammer og stimuleres via en variation af rumoplevelser, farver, billeder og et naturligt lysindfald, hvor naturen opleves og spiller op til trivsel.
Tuse Børnehus i Holbæk
Tuse, Holbæk
Tuse Børnehus i Holbæk
Tuse Børnehus i Holbæk
Fugleperspektiv
Tuse Børnehus i Holbæk
Snit i landskab
Tuse Børnehus i Holbæk
Dispositionsplan
Tuse Børnehus i Holbæk
Facade mod syd
Tuse Børnehus i Holbæk
Facade mod vest
Tuse Børnehus i Holbæk
Isometrisk funktionsdiagram
Tuse Børnehus i Holbæk
Visualisering af store sal
Tuse Børnehus i Holbæk
Tagplan
Tuse Børnehus i Holbæk
Facade mod nord
Tuse Børnehus i Holbæk
Facade mod øst
Tuse Børnehus i Holbæk
Visualisering af atriumgård
Tuse Børnehus i Holbæk
Delsnit i Grupperum
Byggeriet under opførelse
Rejsegilde