Type: Idéoplæg - Areal: 60.000 m² - Status: Igangværende - Placering: Solrød Strand - Bygherre: Uafklaret
Arkitektrådgivning: Idéskitse til udvikling af Solrød Center
Solrød Center har et stort potentiale for udvikling. Der er en række arealer, der kunne anvendes anderledes. Der er store parkeringsarealer centralt i området, hvor der kunne bygges boliger og etableres grønne oaser i byen. Bilerne kan samles under de nye boliger og i parkeringshuse med haver på taget.
Stationspladsen har brug for et løft og kunne genskabes som en central markedsplads i midten af Centret og lige ved S-toget. Her kan der anlægges nye større butikker, der sammen med et streetfoodmarked osv. vil kunne tiltrække nye besøgende til Solrød Center. Pladsen ved aktivitetscentret kan tilføres en overdækning, så det lille torv kan bruges i al slags vejr og danne ramme om forskellige arrangementer i tilknytning til de omkringliggende aktivitetstilbud til for eksempel seniorer.
Solrød Center kan på mange punkter løftes op til at være et forgangsområde for udvikling langs S-togslinjen. Her bevares og styrkes de positive elementer, der allerede findes på stedet for samtidig at tilføre nye boliger, kulturelle tilbud, grønne rum og fællesskaber, der tilsammen giver liv og muligheder til Solrød Center.
Solød Center_Axonometri af bebyggelse
Axometri af bebyggelse
Solød Center_Øjebliksbilleder
Øjebliksbilleder fra Solrød Center
PARKERING_Store dele af området omkring Solrød Center er optaget af parkeringspladser. Her ser vi et udviklingspotentiale. Hvorfor ikke bygge ovenpå parkeringspladserne og skabe en fortætning af hele området?
Vi foreslår at skabe en ny bæredygtig bydelsfortætning i centrum af Solrød, hvor man bygger bilerne væk og giver plads til nye boliger og grønne områder over parkeringspladserne. I området foreslår vi ligeledes at placere en række parkeringshuse hvor der anlægges parker og sportsanlæg på tagene.
Solød Center_Parkering
Parkering omkring Solrød Center, der kunne anvendes til andre formål
Bebyggelsen lægger sig ovenpå parkeringen og skaber dermed mulighed for at bibevare bilerne i gadeplan og skabe nye grønne miljøer i førstesals højde i tilknytning til de nye boligbebyggelser. Boligstrukturen varieres i højde og udtryk. Man kan bevæge sig rundt i flere planer. Fra gadeniveau til trappen op til førstesals niveau og herfra op på taget af parkeringshusene. Bebyggelsen rummer nicher, hjørner, åbninger, balkoner, tagterrasser grønne tage og planter i alle afskygninger. Det ønskes at skabe en mangfoldig by, hvor man har lyst til at bo og færdes og være med i lokalmiljøet. Det nuværende forslag rummer ca. 480 boliger i forskellig størrelse. Der er lejligheder til familier, til ældre og til unge. Solrød Center skal være et sted, hvor alle generationer kan bo og trives.
Udviklingen af Solrød Center skal ske med bæredygtighed i fokus. Dette gælder på alle parametre indenfor klima, miljø, økonomi og social bæredygtighed. Vi ønsker at tilføje til allerede eksisterende bygningsmasse og bygge bæredygtigt nybyggeri. Vi ønsker ligeledes at tilføje langt flere grønne arealer til områd-
et og derved styrke det lokale mikroklima og biodiversiteten. Der skal implementeres LAR løsninger i hele området til håndtering af regnvand, samt for at skabe rekreative vandelementer i bebyggelsen. Målsætningen er derudover, at bygge økonomisk bæredygtigt og dermed også skabe rum for større social mangfoldighed og fællesskab.
Solød Center_Diagram bebyggelse
Princip for bebyggelsen
Solød Center_Snit gennem bebyggelse
Snit gennem bebyggelse
Solød Center_Modelbillede
Modelbillede af bebyggelse
Solød Center_Boligstruktur
Boligstruktur
Solød Center_Plan og Satellit
Plan og satellit
Solød Center_Situationsplan
Nyt Rådhus_Det foreslås at lave et nyt rådhus ved siden af det eksisterende rådhus, der kan renoveres. Det tænkes at skabe et nyt og åbent rådhus, hvor samspillet mellem byen og bystyret styrkes. Der foreslås en åben og transparent bygningsstruktur, hvor borgerne har adgang til en række tilbud i bygningen. Det kan være udstillinger, teaterforestillinger, forelæsninger og andre kulturtilbud.
Bygningen rejser sig på søjler over rådhuspladsen og fortsætter dermed byrummet under bygningen. Herfra er der adgang til de øvre etager.
Taget af rådhuset tænkes ligeledes at være offentligt tilgængeligt. Her kan man nyde udsigten ud over byen og Øresund. På tagets midte etableres et stort offentligt tilgængeligt rum til forskellige kulturelle tilbud.
Solød Center_Nyt rådhus
Forslag til nyt rådhus
Solød Center_Nyt rådhus
Solød Center_Axonometri af Rådhuspladsen
Axonometri af Rådhuspladsen
Ny Stationsplads_Stationspladsen har brug for et løft og kunne genskabes som en central markedsplads i midten af Centret og lige ved S-toget. Her kan der anlægges nye større butikker, der sammen med et streetfoodmarked osv. vil kunne tiltrække nye besøgende til Solrød Center.
Solød Center_Axonometri af Stationspladsen
Axonometri af Stationspladsen
Solød Center_Skitse til stationsplads
Ny overdækket torv_Pladsen ved aktivitetscentret kan tilføres en overdækning, så det lille torv kan bruges i al slags vejr og danne ramme om forskellige arrangementer i tilknytning til de omkringliggende aktivitetstilbud til for eksempel seniorer.
Solød Center_Axonometri af overdækket torv
Axonometri af overdækket torv
Solød Center_Modelbillede
Parkeringshuse opføres flere steder i bebyggelsen i tillæg til de etablerede parkeringspladser under den nye bebyggelse. Parkeringshusene bygges som grønne og begrønnede konstruktioner. Her kan vedbend vokse op af siderne og tagene udnyttes til nyttehaver, parker og sportspladser. Parkeringsbehovet kan ændre sig i fremtiden hvorfor P-husene skal kunne transformeres til nye formål i fremtiden. De foreslåede parkeringshuse kan rumme lidt over 1000 biler. Herudover etableres et tilsvarende antal parkeringspladser under den nye bebyggelse.
Solød Center_Parkeringshus
Axonometri af østligt parkeringshus
Solrød Center_Grønt
Begrønning af facader