Skitseprojekt, Lokalplan, dispositionsforslag samt myndighedsprojekt udarbejdet i 2017-2019. Jens Nielsens gård er en karrébebyggelse beliggende på hjørnet af Egegårdsvej og Næsbyvej i Rødovre. Dispositionsforslaget indeholder 133 boliger på i alt brutto 14.286 m², hvoraf erhverv i stueplan udgør 1.100 m².
Visualisering af bebyggelsen set fra hjørnet af Egegårdsvej og Næsbyvej
Rødovre / identitet
Gårdhave
Parkeringshave hvor træerne skyder sig op igennem det hævede dæk til gårdrummet.
Stueetage
Etageplaner 1. og 2-3 etage
Fugleperspektiv
Etageplaner 4. og 5. etage
Skitse til atelierboliger
Gårdhave
Forslag til udvikling af de omkringliggende grunde. Heriblandt et forslag om at transformere en gammel industribygning med boliger på taget.