Type: Etageboliger - Punkthuse - Areal: 11.545 m² - Status: Afsluttet - Placering: Holbæk - Bygherre: Privat investor
Arkitektrådgivning: Skitseprojekt og dispositionsforslag
Skitseforslag udarbejdet i 2020. Atriumhusene er beliggende i den nye bydel på Jernstøberigrunden i Holbæk centrum. Grundarealet er på 6.947 m² og afgrænses mod nord, syd, øst og vest af eksisterende - og ny boligbebyggelse. Navnet Jernstøberiet relaterer sig til den tidligere virksomhed, der var beliggende på grunden – et kendt jernstøberi. Boligbebyggelsen består af 4 punkthuse på henholdsvis 6, 7 og 8 etager og med 133 boliger på tilsammen 11.545 bruttoetagemeter.
Visualisering
Isometri
Beliggenhed
Punkthusene - er beliggende på og knytter sig til et hævet landskabsdæk som en grøn have, hvorunder parkering til punkthusene etableres. Herved vil p-arealer til dette område ikke være synligt. For at skabe lys og luft til dette parkeringsområde etableres store åbninger i
betondækket. Fra p-arealerne under det hævede dæk gives der, via elevatorer og hovedtrapper, adgang til husenes grønne centralrum som et etagehøjt ATRIUM. Centralrummene udføres på hver etage som tilbagetrukne balkoner bag de hushøje glaspartier, der vil fremstå som et stort atriumrum, med beplantning fra stueplan til øverste penthouseetage. Om aftenen vil det oplyste beplantede centralrum fremstå som en orangeri søjle. Fra dette beplantede grønne centralrum, der også vil fungere som samlingsrum for beboerne på hver etage, gives der adgang til 5 boliger af variabel størrelse fra 2 til 4 værelses boliger med tilhørende store altaner, hvorpå der kan etableres væksthuse. På den øverste etage giver centralrummet adgang til 2 penthouse boliger på henholdsvis 3 og 4 værelser med tilhørende tagterrasse, der omkranser hele boligen. Depotrum og cykelparkering til beboerne etableres under det hævede dæk i forbindelse med parkering og i kælder under de enkelte punkthuse. Fra de fleste etager vil der være udsigt ud over Holbæk Fjord.
De hvide punkthuse med hvide balkoner i et rent arkitektonisk formsprog, vil fremstå som et helstøbt arkitektonisk element, der spiller sammen i kontrast til de øvrige bebyggelser på grunden
Situationsplan
Visualisering
Plan stueetage og normaletager
Plan Penthouseetage
Facader mod nord
Facader mod syd
Visualisering
Materialitet
Facader mod vest
Visualiseringer af boliger